ในวันที่ 7-8 กันยายน ทางบริษัทบางกอกดาต้าคอม ได้ดำเนินกิจกรรม CSR โดยได้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ อาหาร เครื่องใช้เมื่อมอบแก่มูลนิธิบ้านเด็กจ.กาญจนบุรี  https://www.ffc.or.th/mbd/info/teducation.php  โดยได้มีการร่วมต่างๆระหว่างวันภายหลังจากเสร็จกิจกรรมที่มูลนิธิบ้านเด็ก

ทางทีมงานได้เดินทางไปพักต่อที่ รีสอร์ทวังนกแก้วโดยมีกิจกกรรมล่องแพและตามด้วยการรับประทานอาหารภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง