วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 บริษัท บางกอกดาต้าคอม จำกัด ได้จัดอบรมให้ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในเนื้อหา Basic Optic  และ OTDR โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและที่ปรึกษาบริษัทเป็นผู้ให้การบรรยายโดยได้รับผลตอบรับดีมากจากทางผูุ้เข้าอบรมพร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและร่วมถ่ายภาพด้วยกันหลังจบการอบรม