21-23 ธันวาคม 2560

ทีมงานจาก Bangkok Datacom ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีโดยมีทีม Building จาก Gen.i.intention ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมขึ้นที่บ้านริมคลอง 43/1 บ้านแพ จ.สมุทรสงคราม โดยได้มีการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้าน อาทิ เช่น การทำขนมทองหยิบทองหยอด,ไข่เค็ม พร้อมทั้งนำเสนอประโยชน์ต่างๆจากต้นมะพร้าว เป็นต้น และได้ดำเนินกิจกรรมต่อหลังจากเข้าพักที่ The great amphawa resort กิจกรรมส่วนใหญ่เราได้เน้นการปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ชุมชนและเสริมสร้างความสามัคคีกันในองกรณ์