UX400
From T1 to 100G
กิจกรรม BDC ปันสุขให้กับน้องๆ รร.คีรีวงศ์วัฒนา

16 ธันวาคม 2559
คุณ วรัตม์ ประพิณมงคลการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะพนักงาน เดินทางไปยัง โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อร่วมทำ กิจกรรม BDC ปันสุขให้น้อง โดยมีกิจกรรม เลี้ยงอาหาร กลางวัน มอบทุนการศึกษาสำหรับน้องๆเรียนดี ยากจน ความประพฤติดี รวมทั้งสิ้น 45 ทุน และยังมอบทุน อีก 40,000 บาท ให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และ ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ร่วมกับเด็กๆ พร้อมกับนำสิ่งของ อาทิ ทีวี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ขนม ของเล่น เสื้อกีฬา ชุดไทยสำหรับรำ ไปร่วมปันสุขให้กับน้องในครั้งนี้อีกด้วย

Previous Next

21-23 ธันวาคม 2560

ทีมงานจาก Bangkok Datacom ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีโดยมีทีม Building จาก Gen.i.intention ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมขึ้นที่บ้านริมคลอง 43/1 บ้านแพ จ.สมุทรสงคราม โดยได้มีการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้าน อาทิ เช่น การทำขนมทองหยิบทองหยอด,ไข่เค็ม พร้อมทั้งนำเสนอประโยชน์ต่างๆจากต้นมะพร้าว เป็นต้น และได้ดำเนินกิจกรรมต่อหลังจากเข้าพักที่ The great amphawa resort กิจกรรมส่วนใหญ่เราได้เน้นการปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ชุมชนและเสริมสร้างความสามัคคีกันในองกรณ์