16 ธันวาคม 2559
คุณ วรัตม์ ประพิณมงคลการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะพนักงาน เดินทางไปยัง โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อร่วมทำ กิจกรรม BDC ปันสุขให้น้อง โดยมีกิจกรรม เลี้ยงอาหาร กลางวัน มอบทุนการศึกษาสำหรับน้องๆเรียนดี ยากจน ความประพฤติดี รวมทั้งสิ้น 45 ทุน และยังมอบทุน อีก 40,000 บาท ให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และ ร่วมกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ร่วมกับเด็กๆ พร้อมกับนำสิ่งของ อาทิ ทีวี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ขนม ของเล่น เสื้อกีฬา ชุดไทยสำหรับรำ ไปร่วมปันสุขให้กับน้องในครั้งนี้อีกด้วย